Liên kết WebSite

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

Composite 660L

 
Composite 660L
Thông số: Mã hiệu: TP – RV 660L

Dung tích: 660 L

Kích thước: 1200 x 850 x 1050 mm

Loại 4 bánh xe, nắp đậy, tay đẩy inox

Màu xanh – màu vàng – màu cam

Các tin khác :

XG 97.5(06/01/2011 2:25:27 CH)

XG 5.03 - 500L(06/01/2011 2:24:38 CH)

Composite 75 - 120 - 240 L (06/01/2011 2:23:48 CH)

PEHD 120 - 240 L(06/01/2011 2:22:49 CH)

VIDEO

Xe quét đường đẩy tay