Liên kết WebSite

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

Composite 75 - 120 - 240 L

 
Composite 75 - 120 - 240 L
 Thông số:
Mã hiệu: TP – RV 75
Dung tích: 75 - 120 - 240L
Kích thước75L:   450 x 450 x 700 mm
                  120L: 480 x 480 x 870 mm
                  240L: 592 x 722 x 1086mm
Vật liệu: nhựa composite cốt sợi thuỷ  tinh,
2 bánh xe, nắp đậy, tay đẩy bằng inox
Màu xanh, màu vàng

Các tin khác :

XG 97.5(06/01/2011 2:25:27 CH)

XG 5.03 - 500L(06/01/2011 2:24:38 CH)

PEHD 120 - 240 L(06/01/2011 2:22:49 CH)

Composite 660L(06/01/2011 2:21:53 CH)

VIDEO

Xe quét đường đẩy tay