Liên kết WebSite

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

XG 5.03 - 500L

 
XG 5.03 - 500L
Thông số:
Mã hiệu: TP – XG 5.03

Dung tích: 500L

Thùng tôn mạ kẽm loại dầy

Khung thép ống tuýp

Bánh cao su đúc liền vành

Các tin khác :

XG 97.5(06/01/2011 2:25:27 CH)

Composite 75 - 120 - 240 L (06/01/2011 2:23:48 CH)

PEHD 120 - 240 L(06/01/2011 2:22:49 CH)

Composite 660L(06/01/2011 2:21:53 CH)

VIDEO

Xe quét đường đẩy tay