Liên kết WebSite

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

Thùng Đựng Chất Thải Có Thể Tái Chế

Thùng 660 Lít (06/01/2011 10:51:29 SA)

 Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT TC660L
 Dung tích: 660 Lít
 Màu trắng, có 4 bánh xe
 

Thùng 240 Lít (06/01/2011 10:50:28 SA)

 Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT TC240L
 Dung tích: 240 Lít
 Màu trắng, có 2 bánh xe
 

Thùng 120 Lít (06/01/2011 10:49:29 SA)

 Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT TC120L
 Dung tích: 120 Lít
 Màu trắng, có 2 bánh xe
 

Thùng 90 Lít (06/01/2011 10:48:45 SA)

 Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT TC90L
 Dung tích: 90 Lít
 Màu trắng, có 2 chân đế
 

Thùng 60 Lít (06/01/2011 10:47:28 SA)

Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT TC60L
 Dung tích: 60ít
 Màu trắng, có 2 chân đế
 
1 2

VIDEO

Xe quét đường đẩy tay