Liên kết WebSite

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

Thùng 660 Lít

 
Thùng 660 Lít
Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT GĐTB660L
 Dung tích: 660 Lít
 Màu đen,có 4 bánh xe

Các tin khác :

Thùng 660 Lít(06/01/2011 10:51:29 SA)

Thùng 240 Lít(06/01/2011 10:50:28 SA)

Thùng 120 Lít(06/01/2011 10:49:29 SA)

Thùng 90 Lít(06/01/2011 10:48:45 SA)

Thùng 60 Lít(06/01/2011 10:47:28 SA)

Thùng 15-35 Lít(06/01/2011 10:46:41 SA)

VIDEO

Xe quét đường đẩy tay