Liên kết WebSite

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

Thùng Đựng Chất Thải Gây Độc Tế Bào

Thùng 660 Lít (06/01/2011 10:43:34 SA)

Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT GĐTB660L
 Dung tích: 660 Lít
 Màu đen,có 4 bánh xe
 

Thùng 240 Lít (06/01/2011 10:42:41 SA)

Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT GĐTB240L
 Dung tích: 240 Lít
 Màu đen, có 2 bánh xe
 

Thùng 120 Lít (06/01/2011 10:41:38 SA)

 Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT GĐTB120L
 Dung tích: 120 Lít
 Màu đen, có 2 bánh xe
 

Thùng 90 Lít (06/01/2011 10:40:38 SA)

 Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT GĐTB90L
 Dung tích: 90 Lít
 Màu đen, có chân đế
 

Thùng 60 Lít (06/01/2011 10:39:13 SA)

Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT GĐTB60L
 Dung tích: 60 Lít
 Màu đen, có chân đế
 
1 2

VIDEO

Xe quét đường đẩy tay