Liên kết WebSite

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

Thùng 60 Lít

 
Thùng 60 Lít
 Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT LN60L
 Dung tích: 60 Lít
 Màu vàng, có chân đế

Các tin khác :

Thùng 660L (06/01/2011 10:33:46 SA)

Thùng 240 Lít (06/01/2011 10:32:56 SA)

Thùng 120 Lít (06/01/2011 10:31:42 SA)

Thùng 90 Lít (06/01/2011 10:30:42 SA)

Thùng 15-35 Lít (06/01/2011 10:28:41 SA)

VIDEO

Xe quét đường đẩy tay