Liên kết WebSite

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

Thùng 660L

 
Thùng 660L
Thông số:
Mã hiệu: TP – YT LN660L
Dung tích: 660 Lít

Màu vàng, có 4 bánh xe

Các tin khác :

Thùng 240 Lít (06/01/2011 10:32:56 SA)

Thùng 120 Lít (06/01/2011 10:31:42 SA)

Thùng 90 Lít (06/01/2011 10:30:42 SA)

Thùng 60 Lít (06/01/2011 10:29:49 SA)

Thùng 15-35 Lít (06/01/2011 10:28:41 SA)

VIDEO

Xe quét đường đẩy tay