Liên kết WebSite

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

Thùng Đựng Chất Thải Lây Nhiễm

Thùng 660L (06/01/2011 10:33:46 SA)

Thông số:
Mã hiệu: TP – YT LN660L
Dung tích: 660 Lít

Màu vàng, có 4 bánh xe

 

Thùng 240 Lít (06/01/2011 10:32:56 SA)

Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT LN240L
 Dung tích: 240 Lít
 Màu vàng, có 2 bánh xe
 

Thùng 120 Lít (06/01/2011 10:31:42 SA)

 Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT LN120L
 Dung tích: 240 Lít
 Màu vàng, có 2 bánh xe
 

Thùng 90 Lít (06/01/2011 10:30:42 SA)

 Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT LN90L
 Dung tích: 90 Lít
 Màu vàng, có chân đế
 

Thùng 60 Lít (06/01/2011 10:29:49 SA)

 Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT LN60L
 Dung tích: 60 Lít
 Màu vàng, có chân đế
 
1 2

VIDEO

Xe quét đường đẩy tay