Liên kết WebSite

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

Thùng Đựng Chất Thải Phóng Xạ

Thùng 660 Lít (06/01/2011 10:59:36 SA)

Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT PX660L
 Dung tích: 660 Lít
 Màu đen, có 4 bánh xe
 

Thùng 240 Lít (06/01/2011 10:58:23 SA)

Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT PX240L
 Dung tích: 240 Lít
 Màu đen, có 2 bánh xe
 

Thùng 120 Lít (06/01/2011 10:56:57 SA)

Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT PX120
 Dung tích: 120t
 Màu đen, có 2bánh xe
 

Thùng 90 Lít (06/01/2011 10:56:03 SA)

 Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT PX90L
 Dung tích: 90 Lít
 Màu đen, có chân đế
 

Thùng 60 Lít (06/01/2011 10:55:13 SA)

 Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT PX60L
 Dung tích: 60 Lít
 Màu đen, có chân đế
 
1 2

VIDEO

Xe quét đường đẩy tay