Liên kết WebSite

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

Thùng 240 Lít

 
Thùng 240 Lít
Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT LN240L
 Dung tích: 240 Lít
 Màu vàng, có 2 bánh xe

Các tin khác :

Thùng 660 Lít(06/01/2011 10:59:36 SA)

Thùng 240 Lít(06/01/2011 10:58:23 SA)

Thùng 120 Lít(06/01/2011 10:56:57 SA)

Thùng 90 Lít(06/01/2011 10:56:03 SA)

Thùng 60 Lít(06/01/2011 10:55:13 SA)

Thùng 15-35 Lít(06/01/2011 10:54:29 SA)

VIDEO

Xe quét đường đẩy tay