Liên kết WebSite

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

Thùng Đựng Chất Thải Sinh Hoạt Hữu Cơ

Thùng 660 Lít (06/01/2011 11:07:02 SA)

 Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT SH660L
 Dung tích: 660 Lít
 Màu xanh, có 4 bánh xe
 

Thùng 15-35 Lít (06/01/2011 11:06:05 SA)

Thông số:
 Mã hiệu: TP - YT SH15-35L
 Dung tích: 15-35 Lít
 Màu xanh
 

VIDEO

Xe quét đường đẩy tay