Liên kết WebSite

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

Tin tức

 
Hội thảo về tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường
   Chủ tịch Hội BV TN&MT VN Nguyễn Ngọc Sinh và Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm Trần Thế Loãn  chủ trì Hội thả
Sau khi thực hiện nhiều hoạt động điều tra, khảo sát và tham vấn cộng đồng, ngày 10/7/2009, tại Thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Cục Kiểm soát ô nhiễm – Tổng cục Môi trường phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội thảo “ Xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường sự tham gia của cộng đồng, đoàn thể vào hoạt động bảo vệ môi trường” nhằm báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và thu thập ý kiến của các chuyên gia về dự thảo khung Nghị định của Chính phủ về sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường.
Tham dự Hội thảo có 50 đại biểu là các chuyên gia, các nhà quản lý môi trường, đại diện cộng đồng dân cư ở Thái bình, Nam Định, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan truyền thông, …
TS. Nguyễn Ngọc Sinh thay mặt Hội đã báo cáo kết quả hoạt động điều tra, khảo sát và tham vấn cộng đồng, nêu lên những kết luận và kiến nghị về việc tăng cường vai trò của cộng động trong bảo vệ môi trường, đề suất dự thảo khung Nghị định của Chính phủ về tăng cường vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường.
Đã có 6 báo cáo khoa học và tham luận được trình bày tại Hội thảo nêu lên nhiều ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý và người dân về việc xây dựng cơ chế, chính sách nhăm tăng cường sự tham gia của cộng đồng, đoàn thể vào hoạt động bảo vệ môi trường.
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã biên soạn tài liệu “Sổ tay bảo vệ môi trường” nhằm cung cấp cho cộng đồng những kiến thức cơ bản nhất về môi trường, đồng thời tổ chức tập huấn cho cộng đồng các vấn đề môi trường và áp dụng thử nghiệm một số nội dung trong dự thảo Nghị định liên quan đến cộng đồng tại một số địa phương.
www.vacne.org.vn

VIDEO

Xe quét đường đẩy tay