Liên kết WebSite

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

Tin tức

 
Quy trình phân loại thu gom rác thải tại chợ

Bước 1: Người thu gom, phân loại sơ bộ rác thải và thu hồi các chất tái chế

- Phân loại riêng chất thải hữu cơ và các chất thải còn lại

Bước 2: Thu gom riêng từng loại rác

* Cách 1. Thu gom bằng xe 2 ngăn

 

* Cách 2. Thu gom luân phiên

- Chất thải hữu cơ thu gom và tất cả các ngày trong tuần

- Chất thải còn lại thu gom 2-3 lần/tuần
Bước 3:
Vận chuyển rác thải về điểm trung chuyển bằng xe thu gom.

Bước 4: Vận chuyển rác thải từ bãi trung chuyển đến khu xử lý bằng xe cơ giới.

VIDEO

Xe quét đường đẩy tay