Liên kết WebSite

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

Tin tức

 
Quy trình phân loại thu gom rác thải tại gia đình

Bước 1: Hộ gia đình phân loại rác thải thành 2 loại: rác hữu cơ (rau, củ, quả, thức ăn thừa…) và các loại các loại chất thải còn lại (sành, sứ, xỉ than, giấy nilon….)

Bước 2: Thu gom riêng từng loại rác

* Cách 1. Thu gom bằng xe 2 ngăn

* Cách 2. Thu gom luân phiên

- Chất thải hữu cơ thu gom và tất cả các ngày trong tuần

- Chất thải còn lại thu gom 2-3 lần/tuần và bố trí luân phiên giữa các thôn, xóm, khu phố. Người thu gom có nhiệm vụ phân loại rác sơ bộ, thu hồi các chất tái chế.

Bước 3: Vận chuyển rác thải về điểm trung chuyển bằng xe thu gom.

Bước 4: Vận chuyển rác thải từ bãi trung chuyển đến khu xử lý bằng xe cơ giới.

VIDEO

Xe quét đường đẩy tay