Liên kết WebSite

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

Xe Phun Nước Rửa Đường

 
Xe nước 3M3
Thông số:
 
Xe chở nước
3000L
Động cơ
CY4102BZLQ
Tổng trọng tải(kg)
7000
Kích
 thước
Dài(mm)
7000 
Rộng(mm)
 2090
Cao(mm)
2350
 

Xin liên hệ tới công ty theo

Số điện thoại: (04) 3976 1176

Di động: 0913 207 262

Fax: (04) 3821 6593

Để biết thông số chính xác và các loại xe khác.

Các tin khác :

Xe đa năng téc nước 5-6M3 - Thang 9-14M (05/01/2011 2:37:59 CH)

Xe nước 12M3(05/01/2011 2:36:48 CH)

Xe nước 6-8M3 (05/01/2011 2:35:24 CH)

Xe nước 5M3 (05/01/2011 2:34:09 CH)

Xe nước DONGFENG 17M3 (05/01/2011 2:31:20 CH)

Xe nước DONGFENG 16M3 (05/01/2011 2:30:04 CH)

VIDEO

Xe quét đường đẩy tay